Centrul de responsabilitate (definiție, exemple) | Prezentare generală a primelor 4 tipuri

Ce este Centrul de Responsabilitate?

Centrul de responsabilitate se referă la un anumit segment sau unitate a unei organizații pentru care respectivul manager sau angajat sau departament este responsabil și responsabil pentru obiectivele și obiectivele sale de afaceri. Se referă la partea companiei în care un manager are un fel de autoritate și responsabilitate. Un centru de responsabilitate este o entitate funcțională în cadrul unei afaceri care ar tinde să aibă propriile sale obiective, obiective, politici și proceduri, oferind astfel managerilor responsabilitate specifică pentru veniturile pe care le generează, cheltuielile suportate, fondurile investite etc.

Tipuri de centru de responsabilitate

Există, de obicei, 4 tipuri de centre de responsabilitate care sunt identificate ca sub.

 1. Centrul de costuri - În cadrul centrului de costuri, managerul este responsabil doar pentru costurile care includ în general un departament de producție, un departament de întreținere, un departament de resurse umane etc.
 2. Centre de profit - În cadrul centrului de profit, managerul este responsabil pentru toate costurile și veniturile. Aici managerul ar avea toată responsabilitatea de a lua decizii care ar afecta atât costul, cât și veniturile.
 3. Centrul de venituri - Acest segment este responsabil în primul rând pentru obținerea veniturilor din vânzări. Performanța ar fi evaluată prin compararea veniturilor reale obținute cu venitul bugetat
 4. Centrul de investiții - Acest centru, în afară de nevoia de a analiza profiturile, analizează rentabilitatea fondurilor investite în operațiunile grupului în timpul său.

Exemple de centru de responsabilitate

Mai jos sunt exemplele centrului de responsabilitate.

Avantajele Centrului de responsabilitate

Mai jos este prezentat modul în care centrul de responsabilitate ajută o organizație.

 • Atribuirea rolului și responsabilității: Atunci când există o responsabilitate atașată fiecărui segment, fiecare individ este aliniat și îndreptat către un scop cu responsabilitatea care este în conformitate cu rolurile lor. Persoana sau departamentul va fi urmărit și nimeni nu poate transfera responsabilitatea asupra altcuiva dacă presupune că ceva nu merge bine
 • Îmbunătățește performanța: ideea de a atribui sarcini și responsabilități unei anumite persoane ar trebui să acționeze ca un factor motivațional. Știind că performanța lor va fi urmărită și raportată conducerii superioare, departamentele și persoanele implicate vor încerca tot posibilul pentru a oferi cele mai bune performanțe
 • Delegare și control: atribuirea centrului de responsabilitate cu roluri atribuite diferitelor segmente ajută organizația să realizeze și să atingă scopul delegării. Responsabilitatea diferitelor persoane față de aceasta este stabilită, ceea ce va ajuta conducerea să își controleze munca. Astfel, ajută acum conducerea să atingă obiectivul dublu dorit de a avea delegare plus control asupra sarcinilor
 • Ajută la luarea deciziilor: centrele de responsabilitate ajută conducerea în luarea deciziilor, deoarece informațiile diseminate și colectate de la diferite centre îi ajută în planificarea tuturor acțiunilor sale viitoare. Îi ajută să înțeleagă despărțirea segmentelor de venituri, costuri, probleme, planuri de acțiune viitoare etc.
 • Ajută la controlul costurilor: Prin organizarea unei segmente, centrele de responsabilitate ajută conducerea superioară să aloce bugete diferite pentru diferitele centre, realizând astfel controlul costurilor conform cerințelor.

Dezavantaje ale Centrului de responsabilitate

Există anumite dezavantaje pe parcurs care pot să apară și să afecteze sistemul centrelor de responsabilitate

 • Prezența conflictului de interese: poate exista posibilitatea ca un conflict de interese să apară între individ și cel al organizației. Un individ de vânzări poate încerca să vândă forțat în anumite zone restricționate pentru a-și crește comisioanele identificate sub centrul său de responsabilitate, în timp ce conducerea poate avea politica sa interzică același lucru
 • Cerința de timp și efort: acest sistem implică mult timp și efort din partea conducerii pentru a planifica cu atenție cursul de acțiune necesar. Dacă ceva nu merge bine în procesul de planificare, întregul proces este sortit eșecului și nu ar fi altceva decât o rețetă pentru dezastru
 • Ignoră reacția personală și feedback-ul: poate exista uneori rezistență și reticență din partea angajatului sau managerului căruia îi este atribuit un anumit departament / segment / rol. Metoda pare să neglijeze un astfel de feedback din partea conducerii superioare și poate căuta să se concentreze doar pe linia de jos realizată prin segregarea acestor centre
 • Prea mult orientat către proces: un decalaj într-un astfel de sistem este acela că acesta poate fi prea mult orientat spre proces în care accentul este pus pe segregare și atribuirea responsabilității în diferite segmente. Astfel, se acordă prea mult timp, efort și concentrare acestor acțiuni

Limitările centrului de responsabilitate

 • O limitare majoră a unui astfel de sistem este atribuită prea multă atenție acordată metodelor orientate spre proces, care tinde să consume prea mult timp, efort și efort din partea conducerii pentru a trebui să atribuie anumite responsabilități.

Concluzie

Metoda de atribuire a centrului de responsabilitate în cadrul unei organizații pentru a ajuta la atingerea obiectivelor organizaționale prin segregare și etichetare pentru fiecare manager ajută fără îndoială la realizarea delegării și controlului, în afară de urmărirea performanței care tinde să acționeze ca un stimulent motivațional. Cu toate acestea, devine important ca conducerea să-și dea seama că nu ar trebui să fie prea concentrat sau să fie orientat spre proces, care ar paraliza obiectele inițiale stabilite. Procedând astfel, o companie este cel mai probabil să se saboteze singură atunci când se concentrează pe schema ierarhică a lucrurilor. S-ar putea ca rezultatele să nu fie atinse, iar obiectivele să devină doar numere de încruntat.

Prin urmare, pentru a rezolva astfel de probleme devine imperativ ca centrele de responsabilitate să nu fie orientate spre proces, încât acestea tind să rateze obiectivele inițiale stabilite. Când este realizat eficient, acesta ajută la urmărirea și măsurarea performanței fiecărui segment, așa cum sunt enumerate.