Câștig brut (semnificație) | Cum se calculează câștigul brut?

Ce este câștigul brut?

Veniturile brute ale companiei se referă la suma rămasă din venitul total generat de companie din vânzarea bunurilor sale într-o anumită perioadă contabilă după deducerea costului bunurilor vândute, dar înainte de deducerea celorlalte cheltuieli, impozite și ajustări suportate de companie în acea perioadă.

Formula câștigului brut

Formula reprezintă după cum urmează:

Venit brut = Venit total - Costul bunurilor vândute

Unde,

 • Venit total = Venit pe care orice entitate comercială îl generează prin vânzarea diferitelor bunuri pe piață sau prin furnizarea de servicii clienților săi în cursul normal al operațiunilor companiei.
 • Costul bunurilor vândute = COGS este suma tuturor costurilor directe legate de producția diferitelor tipuri de bunuri vândute de companie și include costul materiei prime, costul forței de muncă directe și costul suportat pentru celelalte cheltuieli directe.

Exemplu de câștiguri brute

Să discutăm un exemplu.

Puteți descărca acest șablon Excel de câștig brut aici - Șablon Excel de câștig brut

Compania A ltd. are detaliile următoarelor tranzacții efectuate în perioada contabilă care se încheie la 31 decembrie 2018.

Compania a obținut un venit total de 1.000.000 USD în perioada contabilă care se încheie la 31 decembrie 2018. La 1 ianuarie 2018, compania avea un inventar întreg de 200.000 USD, iar la 31 decembrie 2018, valoarea totală a inventarului său era de 300.000 USD. În afară de aceasta, compania a efectuat achiziții totale în valoare de 800.000 USD în perioada contabilă analizată. Calculați câștigurile brute ale companiei la sfârșitul perioadei contabile care se încheie la 31 decembrie 2018.

Soluţie:

Calculăm câștigurile brute ale companiei scăzând valoarea totală a costului bunurilor vândute în perioada respectivă din valoarea totală a veniturilor generate în acea perioadă.

În cazul de față, pentru a calcula câștigurile brute ale companiei la sfârșitul perioadei contabile care se încheie la 31 decembrie 2018, în primul rând valoarea totală a costului bunurilor vândute va fi calculată după cum urmează:

Costul mărfurilor vândute = Inventar la începutul anului contabil + Achiziții efectuate în cursul anului contabil - Inventar la sfârșitul anului contabil.

Costul mărfurilor vândute = 200.000 USD + 800.000 USD - 300.000 USD = 700.000 USD

Acum, câștigurile brute ale companiei pentru perioada contabilă care se încheie la 31 decembrie 2018 vor fi calculate utilizând formula de mai jos:

Venit brut = Venit total - Costul bunurilor vândute = 1.000.000 - 700.000 USD = 300.000 USD

Astfel, în cazul de față, câștigurile brute ale companiei A ltd. pentru anul care se încheie la 31 decembrie 2018 este de 300.000 USD.

Avantajele câștigurilor brute

Diferitele avantaje sunt următoarele:

 • Acesta arată performanța companiei pentru anul contabil și ajută la realizarea comparării între companii și intra-companii a performanței.
 • Creditorii, investitorii, utilizează valoarea câștigului brut al companiei și a altor părți interesate ale companiei pentru a măsura și a face o analiză care arată cât de eficient și eficient este capacitatea companiei de a converti vânzările în venituri.
 • Este ușor pentru companii să calculeze câștigurile brute ale perioadei, deoarece se calculează pur și simplu deducând costul valorii bunurilor vândute din valoarea veniturilor totale generate de companie în perioada respectivă.

Dezavantaje ale câștigurilor brute

Dezavantajele sunt următoarele:

 • Calculul câștigurilor brute nu ajută la măsurarea profitabilității totale a companiei. Pentru a calcula rentabilitatea totală, scădem toate costurile directe și indirecte din veniturile generate în perioada contabilă.
 • Pentru a calcula câștigurile brute, folosim cifrele de inventar ale companiei. Există șanse ca cifrele inventarului să fie potențial inexacte, deoarece contabilii responsabili cu evaluarea inventarului nu ar fi putut lua în considerare ajustările din inventar pentru valoarea pierdută, deteriorată sau furată a inventarului. În acest caz, valoarea inventarului final va fi supraevaluată în conturile companiei.

Puncte importante

Diferitele puncte esențiale sunt următoarele:

 • Compania raportează câștigurile brute generate pe parcursul unei perioade contabile pe situația veniturilor pentru perioada respectivă.
 • Câștigurile brute în cazul unei persoane fizice vor fi venitul total câștigat pentru o perioadă, înainte de a efectua ajustări sau deduceri / impozite pe venit.
 • Se calculează prin scăderea valorii totale a bunurilor vândute într-o perioadă din valoarea totală a veniturilor generate de companie în perioada respectivă.
 • Este diferit de venitul impozabil al companiei în care venitul net este calculat prin scăderea cheltuielilor indirecte din câștigurile brute. Astfel, valoarea câștigurilor brute nu va fi niciodată mai mică decât valoarea venitului net al companiei.

Concluzie

Câștigul brut este venitul generat de companie după deducerea sumei costului bunurilor vândute într-o perioadă din valoarea totală a veniturilor generate în aceeași perioadă. Acesta arată performanța companiei pentru anul contabil și a creditorilor, investitorilor și a altor părți interesate ale companiei pentru a măsura și a face o analiză care arată cât de eficient și eficient este capacitatea companiei de a converti vânzările în venituri. Veniturile brute pe parcursul unei perioade contabile sunt raportate în situația veniturilor companiei pentru perioada respectivă.