ROIC vs ROCE | Top 5 cele mai bune diferențe (cu infografice)

Diferența dintre ROIC și ROCE

Rentabilitatea capitalului angajat (ROCE) este o măsură care implică rentabilitatea pe termen lung și se calculează prin împărțirea câștigurilor înainte de dobândă și impozitare (EBIT) la capitalul angajat, capitalul angajat este activul total al companiei minus toate pasivele, în timp ce rentabilitatea investiției Capitalul (ROIC) măsoară rentabilitatea pe care o câștigă compania din totalul capitalului investit și ajută la determinarea eficienței în care compania folosește fondurile investitorilor pentru a genera venituri suplimentare.

Rentabilitatea capitalului investit (ROIC) și rentabilitatea capitalului angajat (ROCE) intră sub raporturi de rentabilitate care depășesc determinarea profitabilității companiei. Aceste rapoarte ajută, de asemenea, să înțeleagă performanța companiei și ajută la evaluarea cât din profiturile obținute sunt returnate investitorilor. Ambele rapoarte examinează în mod specific modul în care o companie își folosește capitalul pentru a investi și a crește în continuare. ROIC, împreună cu ROCE și alte rapoarte, sunt utile analiștilor în evaluarea stării financiare a unei companii și în prognoza capacității viitoare de a genera profituri.

Ambele rapoarte ajută la determinarea eficienței în care compania folosește capitalul investit și sunt foarte asemănătoare și au puține diferențe, în principal în modul în care aceste rapoarte sunt calculate.

ROIC vs. ROCE Infographics

Diferențe cheie

  • Cu cât sunt mai mari rapoartele, cu atât mai bine atât pentru ROCE, cât și pentru ROIC. Înseamnă că compania folosește mai bine capitalul. Aceasta indică faptul că compania alocă capital în investiții profitabile.
  • Ambele rapoarte sunt semnificative numai în comparație cu WACC (costul mediu ponderat al capitalului). Dacă ROIC și ROCE sunt mai mari decât WACC, atunci este o indicație că compania a generat valoare în exercițiul financiar.
  • Dacă aceste rapoarte sunt mai mici decât costul capitalului, înseamnă că compania se află într-o stare financiară slabă.
  • Chiar dacă calcularea ROIC este simplă din punct de vedere conceptual, există probleme practice care trebuie, de asemenea, luate în considerare. De exemplu, capitalul investit nu ia în considerare activele necorporale și suma investită în capitalul uman și fondul comercial. Această investiție ajută la creșterea profiturilor și se reflectă și în fluxul de numerar; nu sunt reflectate în ROIC.
  • Dezavantajul ROCE este că măsoară rentabilitatea în funcție de valoarea contabilă, mai degrabă decât valoarea de piață, ceea ce înseamnă că, pe măsură ce activele sunt amortizate, ROCE va continua să crească, chiar dacă fluxurile de numerar rămân aceleași. Înseamnă că întreprinderile mai vechi vor avea o valoare ridicată în comparație cu cele noi, ceea ce nu poate fi neapărat cazul. Fluxul de numerar este, de asemenea, afectat de inflație. De asemenea, este important de menționat că veniturile vor crește și odată cu creșterea inflației, în timp ce capitalul angajat nu, deoarece valoarea contabilă a activelor nu este afectată de inflație.

Tabel comparativ ROIC vs. ROCE

ROICROCE
ROIC ajută la determinarea eficienței capitalului total investit. Este o măsură care ajută la determinarea dacă compania alocă capitalul în investiții profitabile.ROCE poate fi considerat ca o măsură pentru a inspecta eficiența operațiunilor comerciale ale companiilor și pentru a măsura profiturile pe care le generează compania cu capitalul angajat
Formula ROIC - Câștiguri înainte de dobândă și impozite (EBIT) * (1 rată de impozitare) / Capital investitFormula ROCE - (Câștiguri înainte de dobândă și impozite (EBIT) / Capital angajat). Pentru a fi consecvenți, numeratorul și numitorul sunt luați înainte de dobânzi și impozite.
Capitalul investit este un subset de capital utilizat și este porțiunea de capital care este utilizată activ în afacere. Capitalul investit poate fi calculat ca = Active imobilizate + Imobilizări necorporale + Active circulante - Datorii curente - Numerar.Capitalul utilizat în numitor este calculat ca (Datorie + Capitaluri proprii - datorii curente). Aceasta implică tot capitalul care face parte din afacere.
Acest raport este esențial din perspectiva unui investitor.Acest raport este esențial din perspectiva Companiei.
ROIC ajută la evaluarea performanței companiilor din sectorul său. Este posibil ca comparațiile intersectoriale care utilizează ROIC să nu fie semnificative. De exemplu, compararea unei companii energetice cu IT. Compară productivitatea activelor sale operaționale.ROCE analizează viziunea pe termen lung a companiei și evaluează capacitatea managerilor. Penalizează conducerea dacă ROCE deține prea mulți bani prea mult timp. Tendința ROCE este semnificativă.

Concluzie

ROIC și ROCE sunt similare numai cu ușoare diferențe. Acestea sunt rapoarte vitale care ajută la comparații între companii și ajută la determinarea graficelor companiilor utilizând ratele anului trecut. Ambele rapoarte pot fi utile în compararea companiilor care necesită capital intensiv, de exemplu - energie, telecomunicații și companii auto. Aceste măsuri au o utilizare limitată atunci când vine vorba de companii bazate pe servicii.