Cum se folosește funcția Excel ROUNDUP? (Formula cu exemple)

Ce face funcția ROUNDUP în Excel?

Funcția ROUNDUP în excel este o funcție încorporată în excel care este utilizată pentru a calcula valoarea rotunjită a numărului la cel mai înalt grad sau, cu alte cuvinte, rotunjește numărul de la zero, deci dacă intrarea furnizată pentru această funcție este = ROUNDUP (0,40 , 1) vom obține 0,4 ca rezultat, această funcție ia două argumente unul fiind numărul și altul este numărul de cifre.

Sintaxă

Parametrii

După cum reiese din sintaxa prezentată mai sus, formula ROUNDUP are doi parametri care sunt după cum urmează:

  • Număr: Numărul Parametrul este un parametru obligatoriu al ROUNDUP formula. Acesta definește numărul în virgulă mobilă care trebuie rotunjit în sus.
  • Num_of_digits: Acest parametru esteasemenea obligatorie pentru ROUNDUP ROUNDUP formulala loculmuncă. Acest parametru definește numărul de cifre pe care doriți să rotunji furnizat numărul la. Acest parametru poate fi pozitiv, negativ sau zero.
  • Dacă Num_of_digits = 0: înseamnă că numărul va fi rotunjit la cel mai apropiat număr întreg.
  • Dacă Num_of_digits <0: înseamnă că numărul va fi rotunjit în sus la cel mai apropiat 10, 100, 1000 și așa mai departe; în funcție de valoarea Num_of_digits.
  • Dacă Num_of_digits> 0: înseamnă că numărul va fi rotunjit la numărul de zecimale definit de valoarea Num_of_digits

Aceste condiții vor fi mult mai clare cu ajutorul exemplelor explicate în secțiunea următoare.

Cum se folosește funcția ROUNDUP în Excel? (cu exemple)

Puteți descărca acest șablon Excel funcție ROUNDUP aici - Șablon Excel funcție ROUNDUP

Exemplul nr. 1

În acest exemplu vom lua valoarea parametrului Num_of_digits în pozitiv, adică Num_of_digits> 0:

Exemplul nr. 2

În acest exemplu vom lua valoarea parametrului Num_of_digits = 0:

Exemplul nr. 3

În acest exemplu, vom lua valoarea parametrului Num_of_digits <0:

Lucruri de amintit

  1. ROUNDUP Formula este la fel ca o funcție RUNDA cu excepția faptului că runde doar până numărul ascendent
  2. Ambii parametri ai formulei ROUNDUP sunt obligatorii și trebuie să fie valori întregi în funcția ROUNDUP.
  3. Valorile parametrului Num_of_digits ar trebui să fie numai de la 1 la 9.
  4. Formula ROUNDUP a fost introdusă pentru prima dată în EXCEL 2013 și este disponibilă în toate versiunile ulterioare de Excel.