Categorie «Modelare Excel»

Formula de regresie multiplă

Ce este o formulă de regresie multiplă?Formula de regresie multiplă este utilizată în analiza relației dintre variabile dependente și multiple independente, iar formula este reprezentată de ecuația Y este egală cu un plus bX1 plus cX2 plus dX3 plus E unde Y este variabilă dependentă, X1, X2, X3 sunt variabile independente , a este interceptare, b, c, d sunt pante, iar E este valoarea reziduală.y = mx1 + mx2

Analiza de sensibilitate

Ce este analiza de sensibilitate?Analiza sensibilității este o tehnică de analiză care funcționează pe baza analizei cum ar fi modul în care factorii independenți pot afecta factorul dependent și este utilizată pentru a prezice rezultatul atunci când analiza este efectuată în anumite condiții. Este utilizat

Formula de testare Z

Formula pentru a calcula testul Z în statisticiTestul Z din statistici se referă la testul ipotezei care este utilizat pentru a determina dacă cele două probe medii calculate sunt diferite, în cazul în care abaterile standard sunt disponibile și eșantionul este mare.   Z = (x - μ) / ơ       unde x = orice valoare din populațieμ = media populațieiơ = deviația standard a populațieiÎn cazul unui eșantion, formula pentru statisticile valorii testului z se calculează deducând media eșantionului din valoarea x și apoi rezultatul este împărțit la deviația standar

Perioada de rambursare

Definiția perioadei de rambursarePerioada de rambursare poate fi definită ca perioada de timp necesară pentru recuperarea costului și cheltuielilor sale inițiale și a costului investiției efectuate pentru ca proiectul să ajungă la un moment în care nu există pierderi, fără profit, adică punct de rentabilitate.sursa: Lifehac

Indicele de rentabilitate

Ce este indicele de profitabilitate?Indicele de rentabilitate arată relația dintre fluxurile de trezorerie viitoare și investițiile inițiale ale proiectelor companiei prin calcularea raportului și analiza viabilității proiectului și se calculează cu unul plus împărțirea valorii actuale a fluxurilor de trezorerie la investiția inițială și este, de asemenea, cunoscut sub numele de analizează profitul proiectului.IFormulăFormula 1

Rata de rentabilitate contabilă

Care este rata de rentabilitate contabilă?Rata de rentabilitate contabilă se referă la rata de rentabilitate pe care se așteaptă să o câștige investiția în raport cu costul inițial al investițiilor și se calculează prin împărțirea profitului mediu anual (profitul total pe perioada investiției împărțit la numărul de ani) la profitul mediu anual în care profitul mediu anual este calculat prin împărțirea sumei valorii contabile la început și a valorii contabile la sfârșit la 2.Formula ratei de rentabilitate

Rata de reducere vs Rata dobânzii

Rata de reducere față de diferențele de dobândăRata de reducere față de rata dobânzii se poate deplasa uneori pe căi diferite și uneori pe aceleași căi. Devine mai important să cunoașteți diferența dintre rata de actualizare și rata dobânzii dacă vă aflați în domeniul finanțelor.Diferența dintre rata d

Rata reală de rentabilitate

Ce este rata reală de rentabilitate?Rata reală a rentabilității este rata reală anuală a rentabilității după luarea în considerare a factorilor care afectează rata, cum ar fi inflația și este calculată cu un plus rata nominală împărțită la unul plus rata inflației minus unu și rata inflației poate fi luată din prețul de consum indicatorul sau deflatorul PIB.Ajută un investitor să a

Formula de interes simplu

Formula pentru a calcula dobânda simplă (SI)Dobânda simplă (SI) este o modalitate de a calcula suma dobânzii care urmează să fie plătită asupra principalului și se calculează printr-o formulă ușoară, care este prin înmulțirea sumei principalului cu rata dobânzii și cu numărul de perioade pentru care dobânda trebuie plătită.Aici, dobânda se calcu

Flux de numerar incremental

Ce este fluxul de numerar incremental?Fluxul de numerar incremental este fluxul de numerar realizat după acceptarea unui nou proiect sau luarea unei decizii de capital. Cu alte cuvinte, este practic creșterea rezultată a fluxului de numerar din operațiuni datorită acceptării de noi investiții de capital sau a unui proiect.Noul pr

Avantajele și dezavantajele VAN

Avantajele și dezavantajele NPVAvantajele valorii actuale nete includ faptul că ia în considerare valoarea în timp a banilor și ajută conducerea companiei la luarea mai bună a deciziilor, în timp ce dezavantajele valorii actuale nete includ faptul că nu ia în considerare costul ascuns și nu poate fi utilizat de companie pentru compararea diferitelor proiecte de dimensiuni.Valoarea ac

Perpetuitatea

Ce este Perpetuity?Perpetuitatea, cel mai frecvent utilizată în contabilitate și finanțe, înseamnă că o afacere sau o persoană care primește fluxuri de numerar constante pentru o perioadă de timp nedeterminată (cum ar fi o renta care plătește pentru totdeauna) și conform formulei, valoarea sa actuală este calculată prin împărțirea valoarea plății continue în numerar după randamentul sau rata dobânzii.Formula de perpetuitateV

Curba clopotului

Ce este curba clopotului?Curba clopotului este o distribuție normală a probabilității variabilelor care este reprezentată grafic și este ca o formă de clopot în care punctul cel mai înalt sau cel mai înalt al curbei reprezintă cel mai probabil eveniment din toate datele seriei.Formula pentru Curba clopotului conform celor de mai jos:Unde,μ este medieσ este o abatere standardπ este 3,14159e este 2,71828ExplicaţieMedia este notată cu μ care denotă centrul sau punctul mediu al distribuției.Simetria orizontală

PV vs NPV (Valoarea actuală vs Valoarea actuală netă)

Diferența dintre PV și VANValoarea actualizată (PV) se referă la valoarea actuală a tuturor fluxurilor de numerar viitoare din companie într-o anumită perioadă de timp, în timp ce valoarea actuală netă (VAN) este valoarea derivată prin deducerea valorii actuale a tuturor ieșirilor de numerar ale companiei din valoarea actualizată a intrărilor totale de numerar ale companiei.Ce este valoare

Regresie vs ANOVA

Diferența dintre regresie și ANOVAAtât Regresia, cât și ANOVA sunt modelele statistice care sunt utilizate pentru a prezice rezultatul continuu, dar în cazul regresiei, rezultatul continuu este prevăzut pe baza uneia sau mai multor variabile predictive continue, în timp ce în cazul ANOVA rezultatul continuu este prezis pe baza uneia sau mai multor variabile predictive categorice.Regresia

Formula de analiză cost-beneficiu

Ce este Formula de analiză cost-beneficiu?Analiza cost-beneficiu implică compararea costurilor cu beneficiile unui proiect și implică apoi adoptarea unei decizii cu privire la continuarea proiectului. Costurile și beneficiile proiectului sunt cuantificate în termeni monetari după ajustarea pentru valoarea în timp a banilor, ceea ce oferă o imagine reală a costurilor și beneficiilor.Există două

Formula medie

Formula pentru a calcula mediaMedia este valoarea care este utilizată pentru a reprezenta setul de valori ale datelor la fel ca media calculată din datele întregi și această formulă este calculată prin adăugarea tuturor valorilor setului dat, notate prin însumarea lui X și împărțirea acestuia la numărul de valorile date în set notat cu N.Medie = (a 1 +

Analiza cost-beneficiu

Definirea analizei cost-beneficiuAnaliza cost-beneficiu (CBA) este o tehnică utilizată de companii pentru a ajunge la decizia cheie după stabilirea costurilor și beneficiilor unei anumite acțiuni cu ajutorul diferitelor modele, inclusiv valoarea actuală netă, raportul benefici-cost etc.Modele de analiză cost-beneficiu (CBA)Când se efectuează o analiză, există două metode principale de a ajunge la rezultatele generale. Acestea sunt

Formula de compunere continuă

Ce este compusul continuu?Compunerea continuă calculează limita la care poate ajunge dobânda compusă prin compunerea constantă pe o perioadă nedeterminată de timp, crescând astfel componenta dobânzii și, în cele din urmă, valoarea portofoliului investițiilor totaleFormula de compunere continuăFormula de compunere continuă determină dobânda câștigată care se compune în mod repetat pentru o perioadă infinită de timp.Unde,P = suma principal

Dobândă compusă lunară

Care este dobânda compusă lunară?Dobânda compusă lunară se referă la compunerea dobânzii pe o bază lunară, ceea ce implică faptul că dobânda compusă se percepe atât pe principal, cât și pe dobânda acumulată. Compunerea lunară se calculează cu suma principalului înmulțită cu o rată plus a dobânzii împărțită la un număr de perioade întregi cresc la puterea numărului de perioade și acel întreg este scăzut din suma principalului care dă suma dobânzii.Formula lunară a dobânzii compuseEcuaț

Proiecte care se exclud reciproc

Ce sunt proiectele care se exclud reciproc?Proiecte care se exclud reciproc este termenul care este utilizat în general în procesul de bugetare a capitalului în care companiile aleg un singur proiect pe baza anumitor parametri din setul de proiecte în care acceptarea unui proiect va duce la respingerea celorlalte proiecte.Aces

Anuitate vs Perpetuitate

Diferența dintre anualitate și perpetuitateAnuitatea se referă la plățile regulate pentru o anumită perioadă de timp în cadrul unui contract sau acord cu o companie de asigurări, iar valoarea actualizată a anuității este determinată prin luarea valorii actuale a plăților viitoare prin reducerea la o rată de compunere, în timp ce perpetuitatea se referă la plățile infinite la rata pentru totdeauna și se calculează utilizând formula simplă a dobânzii.Ambele sunt implicate în

EWMA

Definiția EWMA (medie mobilă ponderată exponențial)Media mobilă ponderată exponențial (EWMA) se referă la o medie de date care este utilizată pentru a urmări mișcarea portofoliului verificând rezultatele și rezultatele luând în considerare diferiții factori și acordându-le ponderile și apoi urmărind rezultatele pentru a evalua performanța și pentru a face îmbunătățiriGreutatea pentru un EWMA se reduce în mod exponențial pentru fiecare perioadă care merge mai departe în trecut. De asemenea, deoarece EWMA co

Formula de distribuție normală

Formula de distribuție normalăDistribuția normală este o distribuție simetrică, adică valori pozitive, iar valorile negative ale distribuției pot fi împărțite în jumătăți egale și, prin urmare, media, mediana și modul vor fi egale. Are două cozi, una este cunoscută sub numele de coadă dreaptă, iar cealaltă este cunoscută sub numele de coadă stângă.Formula pentru calcul poat

Eșantion de formula de deviație standard

Formula pentru a calcula deviația standard a eșantionuluiAbaterea standard a eșantionului se referă la metrica statistică care este utilizată pentru a măsura măsura în care o variabilă aleatorie diferă de media eșantionului și se calculează adăugând pătratele deviației fiecărei variabile de la medie, apoi împarte rezultatul la un număr de variabile minus și apoi calcularea rădăcinii pătrate în excel a rezultatului.Matematic, este reprezenta

Formula de distribuție T

Formula pentru a calcula distribuția T a studentuluiFormula pentru calcularea distribuției T (care este cunoscută și sub numele de Distribuția T a Studentului) este prezentată ca Scăderea mediei populației (media celui de-al doilea eșantion) din media eșantionului (media primului eșantion) care este [x-bar - μ] care este apoi împărțit la abaterea standard a mijloacelor care este inițial împărțită la rădăcina pătrată a lui n care este numărul de unități din eșantionul respectiv [s ÷ √ (n)].Distribuția T este un fel de di

Valoarea actuală a unei rente

Valoarea actuală a unei definiții a renteiValoarea actuală a anuității este valoarea actualizată a fluxurilor de numerar viitoare, ajustate la valoarea în timp a banilor, luând în considerare toți factorii relevanți, cum ar fi rata de actualizare (rata specifică). Aflarea valorii actuale a fluxurilor de trezorerie viitoare îi ajută pe investitori să înțeleagă câți bani vor primi în perioada de timp în termenul actual al dolarului și să ia decizii de investiții în cunoștință de cauză.Datorită inflației, puterea de

Analiză de echilibru

Ce este analiza de rentabilitate?Analiza de echilibru se referă la identificarea punctului în care veniturile companiei încep să depășească costul său total, adică momentul în care proiectul sau compania în cauză vor începe să genereze profituri prin studierea relației dintre veniturile companiei, costul său fix și costul variabil.Determină ce nive

Perioada de rambursare Avantaje și dezavantaje

Avantajele și dezavantajele perioadei de rambursareAvantajele perioadei de rambursare includ faptul că este o metodă foarte simplă de a calcula perioada necesară și, datorită simplității sale, nu implică multă complexitate și ajută la analiza fiabilității proiectului și dezavantajele perioadei de rambursare include faptul că ignoră complet timpul valoarea banilor, nu reușește să descrie imaginea detaliată și să ignore și alți factori.În multe afaceri, investiț

Formula CAGR

Formula pentru a calcula CAGR (rata anuală de creștere compusă)CAGR (Rata de creștere anuală compusă) se referă la rata de rentabilitate realizată de o investiție prin creșterea valorii sale inițiale până la valoarea sa finală, pe baza ipotezei că profiturile din timpul perioadei de investiție au fost reinvestite la sfârșitul fiecărei anul și se calculează împărțind valoarea investiției disponibile la sfârșitul perioadei la valoarea inițială și apoi ridicând rezultatul la exponentul celui împărțit la un număr de ani și de la rezultatul ulterior scade unul.CAGR Formula = [(valoare finală / va

Coeficient de corelație

Ce este coeficientul de corelație?Coeficientul de corelație este utilizat pentru a determina cât de puternică este relația dintre două variabile și valorile sale pot varia de la -1,0 la 1,0, unde -1,0 reprezintă corelație negativă și +1,0 reprezintă relație pozitivă. Acesta ia în considerare mișcările relative din variabile și apoi definește dacă există vreo relație între ele.Formula coeficientului

Formula de creștere exponențială

Formula pentru a calcula creșterea exponențialăCreșterea exponențială se referă la creșterea datorată compunerii datelor în timp și, prin urmare, urmează o curbă care reprezintă o funcție exponențială.Valoarea finală = valoarea inițială * (1 + Rata anuală de creștere / numărul de compunere ) nr. de ani * Nr. de compun

Testarea ipotezei

Ce este testarea ipotezei în statistici?Testarea ipotezei se referă la instrumentul statistic care ajută la măsurarea probabilității corectitudinii rezultatului ipotezei care este derivat după efectuarea ipotezei pe datele eșantionului populației, adică confirmă dacă rezultatele ipotezelor primare derivate au fost corecte sau nu.De exemplu,

Multicoliniaritate

Ce este multicoliniaritatea?Multicoliniaritatea este un fenomen statistic în care două sau mai multe variabile dintr-un model de regresie sunt dependente de celelalte variabile în așa fel încât una să poată fi prezisă liniar de cealaltă cu un grad ridicat de precizie. Este utilizat în general în studii observaționale și mai puțin popular în studiile experimentale.Tipuri de multic

Distribuție exponențială

Ce este distribuția exponențială?Distribuția exponențială se referă la distribuția de probabilitate continuă și constantă care este de fapt utilizată pentru a modela perioada de timp pe care o persoană trebuie să o aștepte înainte ca evenimentul dat să se întâmple și această distribuție este o contrapartidă continuă a unei distribuții geometrice care este în schimb distinctă.Formula de distribuție expo

Exemple de corelație

Exemple de corelație în statisticiExemplul corelației pozitive include caloriile arse prin exerciții, odată cu creșterea nivelului exercițiului, nivelul caloriilor arse va crește, iar exemplul corelației negative include relația dintre prețurile oțelului și prețurile acțiunilor companiilor siderurgice, prin care creșterea prețului acțiunilor din oțel al companiilor siderurgice va scădea.În statistici, corel

Dobânda brută

Înțelesul dobânzii bruteDobânda brută este dobânda care urmează să fie plătită creditorului de către împrumutat pentru utilizarea fondurilor înainte de deducerea oricăror comisioane, impozite și alte taxe, după cum se aplică, și ia în considerare efectul plății împotriva riscului acoperit, taxele de servicii de gestionare și costul de oportunitate.Componente / Elemente d

Kurtosis

Ce este Kurtosis?Kurtosis în statistici este utilizat pentru a descrie distribuția setului de date și descrie în ce măsură punctele setului de date ale unei anumite distribuții diferă de datele unei distribuții normale. Este folosit pentru a determina dacă o distribuție conține valori extreme.ExplicaţieÎn